Badania termowizyjne maszyn


Badania termowizyjne maszyn to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do zbierania informacji o obiektach w celu tworzenia ich obrazów lub uzyskiwania informacji o temperaturze obiektów, nawet w środowiskach o słabej widoczności. Monitorowanie wydajności sprzętu za pomocą kamer termowizyjnych może zmniejszyć prawdopodobieństwo nieplanowanych przestojów spowodowanych awarią sprzętu, obniżyć opłaty za konserwację reaktywną i koszty naprawy sprzętu oraz wydłużyć żywotność aktywów maszynowych.

Termografia – metoda diagnostyczna

Termografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, opartą na detekcji temperatury powierzchni obiektu. Promieniowanie podczerwone (IR) emitowane z obiektu jest rejestrowane i wizualizowane w postaci mapy rozkładu temperatury. Sprzęt termowizyjny zwykle składa się z detektora podczerwieni, soczewki podczerwieni i elektroniki sprzętowej z wbudowanym oprogramowaniem i algorytmem. Jest to minimalna jednostka urządzenia termowizyjnego.

Obrazowanie termiczne doskonale nadaje się do wykrywania braku jednorodności w sprzęcie poprzez wskazywanie gorących i zimnych punktów w temperaturze powierzchni za pomocą przechwytywania obrazu w podczerwieni. Ciepło jest często wczesnym objawem uszkodzenia lub nieprawidłowego działania sprzętu, dlatego ważne jest monitorowanie w programach konserwacji zapobiegawczej. Ponieważ nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich inspekcji w podczerwieni za pomocą kamery termowizyjnej, należy dopasować metodę do kontrolowanego sprzętu i wymaganego poziomu szczegółowości. Istnieją trzy typowe metody, które obejmują większość sytuacji: bazową, trendów termicznych i porównawczą.

Szczegółowe badania termowizyjne

Wykonywanie pomiarów w podczerwieni za pomocą kamery termowizyjnej pozwala na szczegółową analizę konkretnego scenariusza. W związku z tym możliwe zastosowania kamery termowizyjnej są rozległe. Na przykład kamera termowizyjna jest przydatnym narzędziem dla inspektorów, pracowników ochrony, budowniczych, architektów, elektryków, techników HVAC, inżynierów, naukowców i badaczy.

Zobacz również: https://term-os.pl/